+420 381 205 309 info@raselina.cz

Pro akcionáře

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Dne 28.06.2024 od 9 hodin se bude konat řádná valná hromada v sídle společnosti Rašelina a.s.

Níže si můžete stáhnout Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Jednací řád řádné valné hromady.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE 28.06.2024

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 28.06.2024


 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Dne 26.09.2023 od 9 hodin se bude konat řádná valná hromada v sídle společnosti Rašelina a.s.

Níže si můžete stáhnout Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Jednací řád řádné valné hromady.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE 26.09.2023

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 26.09.2023


 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Dne 16.06.2023 od 9 hodin se bude konat řádná valná hromada v sídle společnosti Rašelina a.s.

Níže si můžete stáhnout Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Jednací řád řádné valné hromady.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE 16.06.2023

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 16.06.2023


 

Rozhodnutí o vyplacení podílu na zisku za rok 2021 přijatém na valné hromadě společnosti Rašelina a.s. konaného dne 30.6.2022 od 9:00 v Soběslavi

Představenstvo společnosti Rašelina a.s. rozhodlo o vyplacení podílu na zisku. Ke stáhnutí níže:

ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA O VÝPLATĚ DIVIDENDY ZA R. 2021

ŽÁDOST O VÝPLATU DIVIDENDY ZA ROK 2021


 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Dne 30.06.2022 od 9 hodin se bude konat řádná valná hromada v sídle společnosti Rašelina a.s.

Níže si můžete stáhnout Pozvánku na řádnou valnou hromadu a Jednací řád řádné valné hromady.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU DNE 30.06.2022

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 30.06.2022

 


 

Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2020

Níže si můžete stáhnout Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2020 a Vzor - žádost o výplatu dividendy.

Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2020

Vzor - žádost o výplatu dividendy


Dne 25.06.2021 se bude konat řádná valná hromada

Níže si můžete stáhnout Oznámení o konání řádné valné hromady a Jednací řád řádné valné hromady.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 25.06.2021

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 25.06.2021


Dne 26.06.2020 se bude konat řádná valná hromada

Níže si můžete stáhnout Oznámení o konání řádné valné hromady a Jednací řád řádné valné hromady.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 26.06.2020

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 26.06.2020


 

Dne 28.06.2019 se bude konat řádná valná hromada

Níže si můžete stáhnout Oznámení o konání řádné valné hromady a Jednací řád řádné valné hromady.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 28.06.2019

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 28.06.2019 Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2017

Níže si můžete stáhnout Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2017 a Vzor - žádost o výplatu dividendy.

Rozhodnutí valné hromady o vyplacení podílu na zisku za rok 2017

Vzor - žádost o výplatu dividendy


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 22.06.2018

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 22.06.2018


Rozhodnutí představenstva o zálohovém vyplacení podílu na zisku za rok 2017

Vzor - Žádost o výplatu dividendy


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 30.06.2017

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 30.06.2017


 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 20.10.2016

JEDNACÍ ŘÁD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 20.10.2016

 


 

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY DNE 30.6.2016

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI RAŠELINA ZA ROK 2015


 

Představenstvo a.s. Rašelina oznamuje, že od 1. 2. 2015 je možné požádat o výplatu finančního protiplnění. Výše protiplnění vyplývá z vydražené ceny při nedobrovolné veřejné dražbě akcií, která se uskutečnila 28.11.2014.

Požadavky na výplatu protiplnění zasílejte na adresu "akcie@raselina.cz" nebo na adresu společnosti "Na Pískách 488, 392 01 Soběslav".

V žádosti uveďte následující:

  • jméno, příjmení, adresu, datum narození
  • akcie - číslo, série, počet ks
  • e-mail, telefon

Po ověření údajů Vás budeme kontaktovat.

Veřejná dražba akcií a.s. Rašelina.

Dne 28.11.2014 proběhla úspěšně nedobrovolná veřejná dražba akcií a.s. Rašelina. Oznámení představenstva o prodeji akcií společnosti Rašelina a.s. ve veřejné dražbě. (PDF, 164 KB)

Byla obnovena výměna akcií společnosti Rašelina a.s.

Výměnu lze uskutečnit od pondělí do pátku mezi 8:00 až 14:00 hodinou. Schůzku si můžete dojednat na tel.: +420 602 166 988 nebo přes e-mail akcie@raselina.cz.

Jednací a hlasovací řád (PDF, 134 KB)
Návrh stanov Rašelina a.s. (PDF, 274 KB)
Oznámení o konání řádné valné hromady dne 27. 6. 2014 (PDF, 249 KB)

Výzva akcionářům č. 1

Informace ohledně valné hromady naleznete na tomto odkazu. (Obchodní věstník - placená část)

vyzva1 1   vyzva1 2   vyzva1 3

Výzva akcionářům č. 2

Informace ohledně valné hromady naleznete na tomto odkazu. (Obchodní věstník - placená část)

vyzva2 1   vyzva2 2   vyzva2 3

Výzva akcionářům č. 3

Informace ohledně valné hromady naleznete na tomto odkazu. (Obchodní věstník - placená část)

vyzva3 1   vyzva3 2   vyzva3 3