+420 381 205 309 info@raselina.cz

Historie, současnost

Vznik společnosti Rašelina vyplynul z dlouhodobé tradice těžby rašeliny v oblastech jihočeského kraje, který je na tento přírodní zdroj v České republice nejbohatší.

Ve 30 letech 20 století se rašelina začala využívat pro zahradnictví a zemědělství. Do tétodoby se rašelina v jihočeském kraji těžila a sloužila jako topivo v domácnostech. Těžba této suroviny představovala velmi těžkou práci, protože se vyrýpávala rýči nebo upravenými želízky do hloubky až tří metrů. Vyrýpaná rašelina tzv. borky se pak odvážely na trakařích k sušení, kde se stavěly do komínků a po oschnutí se uskladňovaly pro použití.

borkovani 5 borky v kopkach 5

V roce 1948:

 • Vznikl národní podnik Rašelina Soběslav a to včleněním soukromých podniků a organizací, které se v této době zabývaly těžbou a zpracování rašeliny. Sídlem n.p. Rašelina se staly České Budějovice.

Po roce 1955:

 • Společnost přešla na novou těžební metodu – frézování za pomoci speciální techniky. Do té doby nebyla vybavena téměř žádnou technikou a těžba byla prováděna ručně za pomoci jen jednoduché mechanizace, kterou představovaly transportní pásy. Frézování znamenalo úplný zvrat v těžbě rašeliny a s tím související rychlý rozvoj společnosti. Byla otevírána nová těžební ložiska, vznikaly nové těžební a zpracovatelské závody a technologické linky po celé republice. V roce 1960 se sídlo společnosti přesunulo do Soběslavi. Národní podnik Rašelina se stal výhradním dodavatelem rašeliny a výrobcem kompostů pro zemědělství v celé republice.

V roce 1967: 

 • Rašelina se začala balit do pytlů a v tomtéž roce byla také zahájena ambulantní výroba kompostů závodem Planá i produkce pěstebních substrátů závodem Příbraz.

V polovině sedmdesátých let:

 • Byla zahájena výroba kůrorašelinových substrátů na závodě Soumarský most. O deset let později pak společnost rozšířila svůj výrobní program o pěstování zeleně. V roce 1988 měla Rašelina již celkem 17 samostatných závodů, zaměstnávala 453 pracovníků, kdy její těžba představovala 303 tis m3.

1. ledna 1994:

 • Vznikla Rašelina a.s. formou kupónové privatizace. Majoritním vlastníkem firmy Rašelina a.s. je společnost CiMS, a.s.

V roce 1998:

 • Se zahájily transformační kroky, jež nastartovaly jiný a pronikavější směr společnosti a její celkové ozdravení. Hlavní pozornost byla nasměrována do zefektivnění a optimalizace výrobního procesu, do rozvoje informatiky, rozšíření produktů výroby a nalezení nových trhů.

Od roku 1999:

 • Rašelina a.s již hospodaří bez výraznějších vlivů minulosti, přičemž neustále investujeme do nových technologií s cílem zvyšovat produktivitu práce, což je a bude vždy naší prioritou.

V roce 2001:

 • Začíná se projektovat nový výrobní závod v Soběslavi. Zahajují se první stavební práce.

V roce 2002:

 • Rašelina a.s. založila společnost Rašelina SK s.r.o. jako společný podnik se slovenským partnerem. V roce 2005 získala 100% podíl a dále pokračuje jako obchodní společnost pro Slovenskou republiku.
 • Od roku 2002 získáváme certifikáty ISO, BIOKONT a další. Naší snahou je se neustále rozvíjet a být konkurence schopní na současném trhu.

V roce 2003:

 • Instalují se první výrobní linky v novém výrobním závodu v Soběslavi, do provozu byl plně uveden v roce 2004. Získali jsme nové výrobní kapacity určené pro český a slovenský trh. Stávající výroba na závodě Branná se soustřeďuje na zahraniční produkci.

Rok 2004 - 2006:

 • Společnost zahajuje výrobu a distribuci hnojiv pod značkou Hortus. Tato výroba se dále rozšiřuje a registrujeme nové výrobky a nové značky hnojiv. Tento proces je aktuální i dnes.

V roce 2005:

 • Rašelina a.s. vstupuje jako společník do Fišer - zahradnické centrum s.r.o. v Plzni, 100% podíl pak získává v roce 2011.

V roce 2006:

 • Společnost fúzovala se společnosti ZLT Tachov a.s. a získala nový výrobní strojírenský provoz v Tachově. Vzniká ZLT servis s.r.o. jako 100% dcera.
 • Rašelina a.s. instaluje a spouští nový IS s on-line pokrytím na všech závodech a střediskách společnosti.

V roce 2007:

 • Společnost kupuje zemědělskou farmu Hořice na Šumavě a zaměřuje se na chov masného Gaskoňského skotu dovezeného z Pyrenejí.

Rok 2008:

 • Společnost začíná projektovat a investovat do výroby el. energie z obnovitelných zdrojů. První FVE postavena v Soběslavi. Celková výroba skupiny je dnes 1,15 MWp.

V roce 2011:

 • Začíná se projektovat výrobní linka na výrobu extraktů, a to jak z rašelin, tak z bylinných směsí. Jedná se o extrakty z tuzemské slatinné rašeliny i bylin, které mají velmi blahodárný vliv na lidskou pokožku a celkové uvolnění napětí. Na trh se uvádí pod značkou Balneo Peat. Unikátní výrobní linka je uvedena do provozu v roce 2012.

V roce 2012:

 • Se společně s Běloruskou společností začíná projektovat nový výrobní závod v Bělorusku. Výstavba trvá celé tři roky až do září 2015.

V roce 2013:

 • Společnost projektuje výstavbu míchací a balicí linky pro vícesložková hnojiva na závodě Borkovice. Provoz je spuštěn na jaře 2015.
 • V témže roce se na závodě Borkovice vybudovala jelení a dančí obora na rozloze 10 ha.

V roce 2014:

 • Společnost projektuje výstavbu nových skladovacích kapacit na závodě Soběslav. I. etapa 1,1 ha, postavena na podzim 2015. II. etapa se plánuje postavit v roce 2016. Sklady slouží pro skladování dovážených surovin především z Běloruska. 
 • V roce 2014 společnost fúzovala se společností R-Les a.s. a se společností Měšťanský pivovar Soběslav a.s. Vzniká středisko lesní výroby Přeštice - Kaznějov a dále společnost získává do svého vlastnictví budovu pro výstavbu plánovaného budoucího pivovaru na náměstí v Soběslavi.
 • Dále společnost dokončila, po 20 letech, rekultivaci staré ekologické zátěže Planá u ČB, z doby transformace a privatizace v r. 1994, za finanční podpory MF ČR.

V roce 2015:

 • Společnost uvedla do provozu výrobní závod v Bělorusku, linku pro míchání a balení vícesložkových hnojiv v Borkovicích, na trh se uvádí pod značkou HortiCerit a I. etapu nové skladovací kapacity v Soběslavi. 
 • V roce 2015 společnost spouští plošné bezdrátové pokrytí výrobního areálu v Soběslavi a Borkovicích a zavádí nový elektronický systém evidence výroby a expedice zboží.

V roce 2016:

 • 1.1.2016 se transformuje společnost Fišer - zahradnické centrum s.r.o. na Rašelina zahradní centrum s.r.o.  Jedná se o 100% dceru a.s. Rašelina. 
 • Na jaře 2016 rozhodnuto o koupení zahradního centra v Jičíně a v létě o koupení zahradního centra u Přerova. Původní zahradní centrum v Plzni se tak stává střediskem nové společnosti. 
 • V roce 2016 je tak zahájen provoz vlastních zahradních center pod značkou Rašelina zahradní centrum.
 • V témže roce ve výrobním závodě Přeštice, jako součást opravárenské dílny, zahájili provoz pneuservisu. V areálu je provozováno i zahradní centrum.
 • Společnost rozhodla o prodeji závodu Temelín.

V roce 2017 

 • Společnost dokončuje koupi zahradního centra v Prosenicích, provozovatelem je Rašelina ZC s.r.o.
 • V témže roce společnost rozhodla o prodeji závodu Rohatec, provoz skladu a maloobchodu je prozatím řešen pronájmem.

V roce 2018:

 • koupila společnost Rašelina a.s. Zahradní centrum Jihlava – Hosov, Provozovatelem je Rašelina ZC s.r.o. V současné době se objekt připravuje k rekonstrukci.
 • Společnost zahájila projektové práce pro výstavbu rybniční soustavy v oblasti Lipenska.

V roce 2019:

 • Společnost investovala do nové technologické linky na balení substrátů program „OPPIK“ za přispění fondů EU.
 • Proběhlo rozšíření skladovací plochy v Soběslavi  o dalších 7000 m2.
 • Společnost předala rekultivované plochy rašeliniště k dalšímu využití dle rekultivačního plánu vlastníkovi, bývalý závod Hranice.
 • Společnost prodala ZLT servis s.r.o. – 100% dceru. 

V roce 2020:

 • Společnost získala stavební povolení na vybudování 12ha rybniční soustavy a regulaci toků v oblasti Lipenska. V budoucnu se bude jednat o součást  přírodního parku Světlík. 
 • V roce 2020 společnost investovala do výstavby FVE v areálu Soběslav program „OPPIK“ za přispění fondů EU. 
 • Začínáme budovat kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Součástí stavby je i vyčištění a zvětšení rybníčku u závodu Soběslav jako retence pro zavlažování. Předpoklad dokončení je 2021-22.
 • Dokončili jsme stavební část budovaného „Minipivovaru“, předpoklad dokončení je 2021.
 • Společnost prodala administrativní budovu a areál bývalého lesního závodu. Původně zamýšlený seniorský dům.
 • Společnost předala 1.část rekultivované plochy rašeliniště k dalšímu využití dle rekultivačního plánu vlastníkovi, bývalý závod Branná.
 • Společnost ucelila pozemky pro výstavbu 20ha rybníka v lokalitě Člunek a zahájila projektové práce.
 • Společnost prodala závod Branná.
 • Dokončen projekt „Získání povolení pro léčivý lázeňský zdroj pro obec Frymburk“
 • Společnost prodala nemovitosti v KÚ Frymburk

V roce 2021:

 • Společnost předala 2. část rekultivované plochy rašeliniště k dalšímu využití dle rekultivačního plánu vlastníkovi, bývalý závod Branná.
 • Činnost na závodě Branná byla ukončena.
 • Prodej bývalého závodu Hranice.
 • Společnost dokončila výstavbu minipivovaru ve výrobním areálu Soběslav. Od 1.7. byla zahájena zkušební výroba a prodej pěti druhů piv (Spodně kvašený ležák světlý a polotmavý, Svrchně kvašené speciály Garden Ale, Pšeničné, IPA)
 • Společnost postavila v závodě Soběslav lehkou montovanou halu pro potřeby skladování.
 • Společnost modernizovala v závodě Soběslav linku na kapalná hnojiva.
 • Společnost investovala do dopravní techniky.
 • Společnost dokončila výstavbu kompostárny Soběslav.
 • Společnost modernizovala závod Přeštice (dílny, vrata, asfaltové povrchy, osvětlení)
 • Na závodě Člunek byla postavena ohrada pro farmový chov zvěře na 12 ha.

V roce 2022

 • Po zkušebním provozu proběhla kolaudace kompostárny Soběslav.
 • Začala obnova vodní nádrže Soběslav a výstavba průmyslového vodovodu pro zásobování kompostárny vodou (dokončení 2023).
 • Na závodě Borkovice byla zahájena výstavba nové výrobní linky na dřevní vlákno.
 • Na závodě Kaznějov byla dokončena rekonstrukce hl. rozvaděče u trafostanice a instalace podružného rozvaděče pro štípací linku. Byla dokončena úprava sociálních zařízení.
 • Na závodě Přeštice proběhla výměna dvou garážových vrat v dílně (zbývá výměna posledních dvou vrat) a oprava střechy nad dílnami.
 • Na závodě Člunek probíhají přípravy na výstavbu 25 ha rybníka.
 • Na závodě Světlík byly zahájeny práce na výstavbě rybniční soustavy a revitalizace toku.
 • Společnost investovala do výrobní a dopravní techniky (VZV, NA, části výr. linek apod.)
 • Společnost prodala nepotřebné nemovitosti, a to Čistá u Rakovníka a RD HSŠ
 • V ZC Prosenice byl obnoven provoz FVE
 • Společnost zahájila vysílání podcastů na platformě „Zahradnická kuchařka“

V roce 2023

 • Dokončili jsme rekonstrukci vodní nádrže a výstavby průmyslového vodovodu v Soběslavi.
 • Na závodě Borkovice jsme vybudovali nový provoz na výrobu dřevního vlákna, instalovali jsme FVE 100 kWp a zrekonstruovali stavení část a výrobně technické zázemí.
 • Na závodě Světlík jsme dokončili revitalizaci vodního toku a mokřad.
 • Na závodě Světlík probíhá budování rybniční soustavy na zadržování vody v krajině. Dokončeno bude v roce 2024.
 • Společnost investovala do obnovy výrobní technologie a dopravní techniky.
 • Dokončili jsme výzkumný projekt výroby průmyslových substrátů.