+420 381 205 309 info@raselina.cz

Historie, současnost

Vznik společnosti Rašelina vyplynul z dlouhodobé tradice těžby rašeliny v oblastech jihočeského kraje, který je na tento přírodní zdroj v České republice nejbohatší.

Ve 30 letech 20 století se rašelina začala využívat pro zahradnictví a zemědělství. Do tétodoby se rašelina v jihočeském kraji těžila a sloužila jako topivo v domácnostech. Těžba této suroviny představovala velmi těžkou práci, protože se vyrýpávala rýči nebo upravenými želízky do hloubky až tří metrů. Vyrýpaná rašelina tzv. borky se pak odvážely na trakařích k sušení, kde se stavěly do komínků a po oschnutí se uskladňovaly pro použití.

borkovani 5 borky v kopkach 5

V roce 1948 vznikl národní podnik Rašelina Soběslav a to včleněním soukromých podniků a organizací, které se v této době zabývaly těžbou a zpracování rašeliny. Sídlem n.p. Rašelina se staly České Budějovice.

Po roce 1955 společnost přešla na novou těžební metodu – frézování za pomoci speciální techniky. Do té doby nebyla vybavena téměř žádnou technikou a těžba byla prováděna ručně za pomoci jen jednoduché mechanizace, kterou představovaly transportní pásy. Frézování znamenalo úplný zvrat v těžbě rašeliny a s tím související rychlý rozvoj společnosti. Byla otevírána nová těžební ložiska, vznikaly nové těžební a zpracovatelské závody a technologické linky po celé republice. V roce 1960 se sídlo společnosti přesunulo do Soběslavi. Národní podnik Rašelina se stal výhradním dodavatelem rašeliny a výrobcem kompostů pro zemědělství v celé republice.

V roce 1967 se již rašelina začala balit do pytlů a v tomtéž roce byla také zahájena ambulantní výroba kompostů závodem Planá i produkce pěstebních substrátů závodem Příbraz.

V polovině sedmdesátých let byla zahájena výroba kůrorašelinových substrátů na závodě Soumarský most. O deset let později pak společnost rozšířila svůj výrobní program o pěstování zeleně. V roce 1988 měla Rašelina již celkem 17 samostatných závodů, zaměstnávala 453 pracovníků, kdy její těžba představovala 303 tis m3.

Od 1. ledna 1994 vznikla Rašelina a.s. formou kupónové privatizace. Majoritním vlastníkem firmy Rašelina a.s. je společnost CiMS, a.s.

V roce 1998 se zahájily transformační kroky, jež nastartovaly jiný a pronikavější směr společnosti a její celkové ozdravení. Hlavní pozornost byla nasměrována do zefektivnění a optimalizace výrobního procesu, do rozvoje informatiky, rozšíření produktů výroby a nalezení nových trhů.

Od roku 1999 Rašelina a.s již hospodaří bez výraznějších vlivů minulosti, přičemž neustále investujeme do nových technologií s cílem zvyšovat produktivitu práce, což je a bude vždy naší prioritou.

V roce 2001 se začíná projektovat nový výrobní závod v Soběslavi. Zahajují se první stavební práce.

Od roku 2002 získáváme certifikáty ISO, BIOKONT a další. Naší snahou je se neustále rozvíjet a být konkurence schopní na současném trhu.

V roce 2002 Rašelina a.s. založila společnost Rašelina SK s.r.o. jako společný podnik se slovenským partnerem. V roce 2005 získala 100% podíl a dále pokračuje jako obchodní společnost pro Slovenskou republiku.

V roce 2003 se instalují první výrobní linky v novém výrobním závodu v Soběslavi, do provozu byl plně uveden v roce 2004. Získali jsme nové výrobní kapacity určené pro český a slovenský trh. Stávající výroba na závodě Branná se soustřeďuje na zahraniční produkci.

Rok 2004 - 2006 společnost zahajuje výrobu a distribuci hnojiv pod značkou Hortus. Tato výroba se dále rozšiřuje a registrujeme nové výrobky a nové značky hnojiv. Tento proces je aktuální i dnes.

V roce 2005 Rašelina a.s. vstupuje jako společník do Fišer - zahradnické centrum s.r.o. v Plzni, 100% podíl pak získává v roce 2011.

V roce 2006 společnost fúzovala se společnosti ZLT Tachov a.s. a získala nový výrobní strojírenský provoz v Tachově. Vzniká ZLT servis s.r.o. jako 100% dcera.

Rašelina a.s. instaluje a spouští nový IS s on-line pokrytím na všech závodech a střediskách společnosti.

V roce 2007 společnost kupuje zemědělskou farmu Hořice na Šumavě a zaměřuje se na chov masného Gaskoňského skotu dovezeného z Pyrenejí.

Rok 2008 společnost začíná projektovat a investovat do výroby el. energie z obnovitelných zdrojů. První FVE postavena v Soběslavi. Celková výroba skupiny je dnes 1,15 MWp.

V roce 2011 se začíná projektovat výrobní linka na výrobu extraktů, a to jak z rašelin, tak z bylinných směsí. Jedná se o extrakty z tuzemské slatinné rašeliny i bylin, které mají velmi blahodárný vliv na lidskou pokožku a celkové uvolnění napětí. Na trh se uvádí pod značkou Balneo Peat. Unikátní výrobní linka je uvedena do provozu v roce 2012.

V roce 2012 se společně s Běloruskou společností začíná projektovat nový výrobní závod v Bělorusku. Výstavba trvá celé tři roky až do září 2015.

V roce 2013 společnost projektuje výstavbu míchací a balicí linky pro vícesložková hnojiva na závodě Borkovice. Provoz je spuštěn na jaře 2015.

V roce 2013 se na závodě Borkovice vybudovala jelení a dančí obora na rozloze 10 ha.

V roce 2014 společnost projektuje výstavbu nových skladovacích kapacit na závodě Soběslav. I. etapa 1,1 ha, postavena na podzim 2015. II. etapa se plánuje postavit v roce 2016. Sklady slouží pro skladování dovážených surovin především z Běloruska.

V roce 2014 společnost fúzovala se společností R-Les a.s. a se společností Měšťanský pivovar Soběslav a.s. Vzniká středisko lesní výroby Přeštice - Kaznějov a dále společnost získává do svého vlastnictví budovu pro výstavbu plánovaného budoucího pivovaru na náměstí v Soběslavi.

V roce 2014 společnost dokončila, po 20 letech, rekultivaci staré ekologické zátěže Planá u ČB, z doby transformace a privatizace v r. 1994, za finanční podpory MF ČR.

V roce 2015 společnost uvedla do provozu výrobní závod v Bělorusku, linku pro míchání a balení vícesložkových hnojiv v Borkovicích, na trh se uvádí pod značkou HortiCerit a I. etapu nové skladovací kapacity v Soběslavi.

V roce 2015 společnost spouští plošné bezdrátové pokrytí výrobního areálu v Soběslavi a Borkovicích a zavádí nový elektronický systém evidence výroby a expedice zboží.

1.1.2016 se transformuje společnost Fišer - zahradnické centrum s.r.o. na Rašelina zahradní centrum s.r.o.  Jedná se o 100% dceru a.s. Rašelina.

Na jaře 2016 rozhodnuto o koupení zahradního centra v Jičíně a v létě o koupení zahradního centra u Přerova. Původní zahradní centrum v Plzni se tak stává střediskem nové společnosti. V roce 2016 je tak zahájen provoz vlastních zahradních center pod značkou Rašelina zahradní centrum.

V roce 2016 jsme ve výrobním závodě Přeštice, jako součást opravárenské dílny, zahájili provoz pneuservisu. V areálu je provozováno i zahradní centrum. 

V roce 2016 společnost rozhodla o prodeji závodu Temelín.

V roce 2017 společnost dokončuje koupi zahradního centra v Prosenicích, provozovatelem je Rašelina ZC s.r.o.

V roce 2018 koupila společnost Rašelina a.s. Zahradní centrum Jihlava – Hosov, Provozovatelem je Rašelina ZC s.r.o. V současné době se objekt připravuje k rekonstrukci.

 

 

V roce 2017 společnost rozhodla o prodeji závodu Rohatec, provoz skladu a maloobchodu je prozatím řešen pronájmem.

Newsletter

* Posíláme maximálně 2 newslettery / měsíc.