+420 381 205 309 info@raselina.cz

Projekt OPTIMALIZACE ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ KALŮ

Projekt OPTIMALIZACE ÚPRAVY A ZPRACOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PŘI VÝROBĚ PĚSTEBNÍCH SUBSTRÁTŮ A JEJICH BEZPEČNÉ VYUŽITÍ je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je vyvinutí certifikované metodiky pro zpracování kalu za vzniku dvou specifických substrátů – substrátu pro výsadbu lesních dřevin a substrátu
pro ozeleňování při urbanistickém ozeleňování.

Celý soubor si můžete stáhnout ZDE: 2106251217-a3horizontal-NOVY.pdf

Optimalizace